De 4 B’s van Qredibility

De Qredibility Score is onderverdeeld in de categorieën Betrouwbaar, Betaalbaar, Betrokken en Bekwaam en iedere categorie is op haar beurt weer opgebouwd uit een aantal indicatoren, ieder met haar eigen wegingsfactor. Tezamen met onze opdrachtgever bepalen wij per categorie, naar aanleiding van een intakegesprek, deze wegingsfactor waarna de unieke Qrediblity Score voor de desbetreffende vacature opgemaakt wordt.  We scheiden het kaf van het koren en zullen alleen kandidaten met een Qrediblity Score van boven de 90% aanbieden waardoor we voorkomen dat u kostbare tijd aan niet geschikte kandidaten verspilt.

Opdrachtgever: De Qredibility Score leidt tot een uitermate hoge “succes ratio” waardoor opdrachtgevers (zie onze alsmaar groeiende referentielijst) een beroep blijven doen op Qredibility als betrouwbare intermediair.

 

Kandidaat: Deze wordt door Qredibility voor de categorie betrouwbaar o.a. getoetst op integriteit en mentaliteit (geen job hoppers aub).

Opdrachtgever: Qredibility hanteert een “no cure, no pay” concept. Dus alleen bij succesvolle bemiddeling zal er een betalingsverzoek verzonden worden.

 

Kandidaat: Deze wordt door Qredibility voor de categorie betaalbaar o.a. getoetst op primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden alsook eventuele ammortisatieregelingen.

Opdrachtgever: Qredibility is nauw betrokken en stelt alleen kandidaten met een Qredibility Score van 90% of hoger voor. Op deze manier wordt het kaf van het koren gescheiden.

 

Kandidaat: Deze wordt door Qredibility voor de categorie betrokken uitvoerig getoetst op (o.a.) interesse en mentaliteit.

Opdrachtgever: Qredibility “schuift” niet met CV’s. Iedere kandidaat wordt geïnterviewd en krijgt een eigen Qredibility CV met daarin de berekende Qredibility Score.

 

Kandidaat: Deze wordt door Qredibility voor de categorie bekwaam getoetst op (o.a.) opleidingsnivo, behaalde diploma’s/certificaten en genoten training.