14 maart 2017

Werving en Selectie van Finance Professionals door middel van de Qredibility Score

Qredibility is dè specialist op het gebied van werven en selecteren van gekwalificeerde finance professionals van MBO tot en met Universitair niveau. De juiste kandidaat op de juiste positie. Dat is waar het om draait bij werving en selectie en daarom hanteren wij onze unieke Qredibility Score, welke op basis van jarenlange kennis, kunde en ervaring ontwikkeld is en welke als uitgangspunt heeft dat iedere kandidaat en iedere opdrachtgever uniek is.

De Qredibility Score is opgebouwd uit 4 hoofdpijlers, te weten:

  • o Betrouwbaar(heid)
  • o Betaalbaar(heid)
  • o Betrokken(heid)
  • o Bekwaam(heid)

Iedere hoofdpijler is op haar beurt weer opgebouwd uit een aantal sub pijlers, ieder met haar eigen wegingsfactor. Tezamen met u als opdrachtgever bepalen wij per pijler, naar aanleiding van een intakegesprek, deze wegingsfactor waarna de unieke Qrediblity Score voor de desbetreffende vacature opgemaakt wordt. De maximale score die behaald kan worden is 100% en alleen kandidaten met een Qredibility Score van 90% of hoger zullen aan u voorgesteld worden.

Iedere vacature, iedere kandidaat en dus ook iedere Qredibility Score is uniek. Derhalve bestaat de mogelijkheid dat eenzelfde kandidaat een Qredibility Score van 94% op vacature A- en maar een Qredibility Score van 77% op vacature B kan behalen.

Echter doordat wij het kaf van het koren scheiden en alleen kandidaten met een Qredibility Score van 90% of hoger voorstellen, wordt de slagingskans op de perfecte match significant vergroot!

Meer weten? Kijk dan bij onze openstaande vacatures of neem contact op met één van onze adviseurs. Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.