Qredibility Score

Qredibility is dè specialist op het gebied van werven en selecteren van gekwalificeerde finance professionals van MBO tot en met Universitair niveau. De juiste kandidaat op de juiste positie. Dat is waar het om draait bij werving en selectie en daarom hanteren wij onze unieke Qredibility Score. Deze is op basis van jarenlange kennis, kunde en ervaring ontwikkeld en heeft als uitgangspunt dat iedere kandidaat en iedere opdrachtgever uniek is.

De Qredibility Score is onderverdeeld in de categorieën Betrokken, Betaalbaar, Betrouwbaar en Bekwaam en iedere categorie is op haar beurt weer opgebouwd uit een aantal indicatoren, ieder met haar eigen wegingsfactor. Tezamen met onze opdrachtgever bepalen wij per categorie, naar aanleiding van een intakegesprek, deze wegingsfactor waarna de unieke Qrediblity Score voor de desbetreffende vacature opgemaakt wordt.

Iedere vacature, iedere kandidaat en dus ook iedere Qredibility Score is uniek. Derhalve bestaat de mogelijkheid dat eenzelfde kandidaat een Qredibility Score van 94% op vacature A- en maar een Qredibility Score van 77% op vacature B kan behalen.

Doordat wij het kaf van het koren scheiden en alleen kandidaten met een Qredibility Score van 90% of hoger voorstellen, wordt de slagingskans op de perfecte match significant vergroot! Dit is een win-win situatie voor zowel opdrachtgever alsook kandidaat!

Meer weten? Kijk dan bij onze openstaande vacatures of neem contact op met één van onze adviseurs. Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

sniper 2
Opdrachtgever: De Qredibility Score leidt tot een uitermate hoge “succes ratio” waardoor opdrachtgevers (zie onze alsmaar groeiende referentielijst) een beroep blijven doen op Qredibility als betrouwbare intermediair.

Kandidaat: Deze wordt door Qredibility voor de categorie betrouwbaar o.a. getoetst op integriteit en mentaliteit (geen job hoppers aub).

Opdrachtgever: Qredibility is nauw betrokken en stelt alleen kandidaten met een Qredibility Score van 90% of hoger voor. Op deze manier wordt het kaf van het koren gescheiden.

Kandidaat: Deze wordt door Qredibility voor de categorie betrokken uitvoerig getoetst op (o.a.) interesse en mentaliteit.

Opdrachtgever: Qredibility hanteert een “no cure, no pay” concept. Dus alleen bij succesvolle bemiddeling zal er een betalingsverzoek verzonden worden.

Kandidaat: Deze wordt door Qredibility voor de categorie betaalbaar o.a. getoetst op primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden alsook eventuele ammortisatieregelingen.

Opdrachtgever: Qredibility “schuift” niet met CV’s. Iedere kandidaat wordt geïnterviewd en krijgt een eigen Qredibility CV met daarin de berekende Qredibility Score.

Kandidaat: Deze wordt door Qredibility voor de categorie bekwaam getoetst op (o.a.) opleidingsnivo, behaalde diploma’s/certificaten en genoten training.